Financieel/fiscaal

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? 11-05-2018

Het komt steeds vaker voor; samengestelde gezinnen. De vraag wie moet bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen komen wij ook steeds vaker tegen. Hoe zit dat nu eigenlijk? 

Aangifte inkomstenbelasting in jaar van scheiding is vaak complex, en wat gaat het vaak fout! 16-05-2018

De drukte met het doen van aangifte inkomstenbelasting is weer voorbij. In mijn praktijk worden veel aangiften inkomstenbelasting gedaan. Veelal voor mensen die in het jaar zijn gescheiden. Het is ook een raar (en naar) jaar voor de belastingen. Wel of niet fiscaal partner? Wie krijgt de hypotheekrente aftrek? Wie woont waar? Wie moet wat betalen?

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019? 08-07-2018

De laatste maanden krijgen wij steeds vaker vragen over de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. De uitspraak dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan is ook veel gehoord. Vaak wordt vergeten dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III zal wel gevolgen hebben voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.

 

Voor meer recente informatie verwijs ik naar mijn artikel van 19 april 2019

Het convenant en de eigen woning 03-08-2018

Nog regelmatig wordt het convenant niet juist opgesteld, Dit kan fiscale gevolgen hebben. Het is mogelijk dat belastingdienst een standpunt inneemt. Gevolg kan een belastingaanslag zijn waar geen rekening mee wordt gehouden. Door het convenant op een juiste manier op te stellen kan dit worden voorkomen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn.

BTW verhoging van 6% naar 9% én aanpassingen in de inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen? 16-08-2018

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden.

Behandeling Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie 07-12-2018

Update 17 mei:
De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel besproken. Stemming zal op 21 mei plaatsvinden. Hierbij een verslag van de behandeling van dit Wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 14 mei. 
Update 18 april 2019:
De Eerste Kamer heeft op 17 april een Memorie van Antwoord ontvangen. De nadere procedure zal op 23 apirl 2019 worden besproken. Zie ook:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van
Het streven is deze wetgeving per januari 2020 te laten ingaan. 
Donderdag 6 december is het wetsvoorstel behandeld en op 11 december aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden alvorens dit voorstel tot wet zal worden verheven. 

Indexatie alimentaties per januari 2019 30-10-2018

Wettelijk gezien dient de alimentatie (kosten levensonderhoud) te worden geindexeerd. Tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt! 
Jaarlijks wordt dit indexatie percentage in oktober/november bekend gemaakt. 

Behoefte tabel is aangepast in de tremanormen; eigen aandeel in kosten van de kinderen wordt verlaagd. 14-01-2019

Met ingang van januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Ik lees daar weinig over, dit kan  een invloed hebben op de te betalen alimentaties.

Samenvatting Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 01-02-2019

Hierbij een samenvatting van de inhoud van het wetsvoorstel. Er wordt zoveel over gesproken en geschreven, een kleine samenvatting is dan altijd handig.

 

Huishoudens weten niet of zij recht hebben op een toeslag 18-04-2019

Ruim een kwart van de huishoudens weet niet of er een recht op een toeslag bestaat. Dat komt ons, bij het Scheidingsloket, niet vreemd voor. Uit onze praktijk blijkt dat partijen met een hoger inkomen het meest verrast zijn. Vaak gaan deze partijen verder als alleenstaande ouder. Het kindgebonden budget, met de alleenstaande ouderkop, heeft een ruime berekenmethodiek. 

Partneralimentatie vanaf 2020 beperkt aftrekbaar 19-04-2019

De aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt aangepast. Hier krijgen wij veel vragen over. De vraag is vaak of de alimentatie kan worden aangepast; netto gaat het meer kosten en de ander betaalt minder belasting. Is dit zo? Ter compensatie worden de heffingskortingen ook aangepast. 

Wet partneralimentatie per januari 2020 21-05-2019

Het Wetsvoorstel herziening Partneralimentatie is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomne. Deze nieuwe wet zal per januari 2020 in werking treden. 

Belastingdienst ziet veel fouten in aangifte bij scheiding. 30-08-2019

De Belastingdienst is een campagne gestart; Scheiden of uit elkaar gaan; wat zijn de fiscale gevolgen? Het is fijn dat de Belastingdienst daar aandacht aan besteedt. Duidelijke informatie via de website is geen overbodige luxe.
Ik ben mediator met een financieel/fiscale achtergrond. Binnen en buiten het scheiding-loket ondersteun ik ook advocaten en mediators die deze achtergrond niet hebben. Dat is heel leuk om te doen, het blijft een complexe materie en het blijft een uitdaging om dit op de diverse niveaus uit te leggen aan partijen die in een situatie zitten dat zij uit elkaar gaan.

Partneralimentatie vanaf 2020; indexatie en aftrekbeperking. 30-10-2019

Er gaat veel veranderen in 2020 op dit gebied. De jaarlijkse indexatie maar ook de beperking in de aftrekbaarheid van de partneralimentatie.
En natuurlijk de wijziging in de duur van de partneralimentatie voor partijen die het verzoek tot echtscheiding vanaf januari 2020 indienen, op dit onderwerp ga ik in dit artikel niet in. Kijk hiervoor naar dit artikel.