Advocaat

Wanneer twee (voormalig) echtgenoten/geregistreerd partners/samenwoners een geschil hebben en hier samen, al dan niet met behulp van een mediator, niet uitkomen, dan worden advocaten ingeschakeld en komt een procedure bij de rechtbank in zicht. Ook kan een advocaat worden geraadpleegd wanneer in onderling overleg afspraken zijn gemaakt en behoefte is aan een eenzijdige juridische check.

Geschillen nadat u gescheiden bent of uw samenleving heeft beëindigd

Een advocaat kan een procedure bij de rechtbank starten Niet alleen in het kader van een gewenste echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap/verbreking samenleving, maar ook in het kader van geschillen die ontstaan na echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap/verbreking samenleving. Denk aan geschillen omtrent gezag, erkenning, omgang en alimentatie, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden na de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap/verbreking samenleving zijn gewijzigd.

Een advocaat is partijdig

Een advocaat is per definitie partijdig. Dat wil zeggen dat hij/zij alleen uw belangen behartigt en niet die van de tegenpartij. Hoewel de advocaat, anders dan de mediator, niet puur gericht is op bemiddeling, is wel ruimte aanwezig voor overleg. Altijd trachten advocaten onderling tot afspraken te komen zodat de gang naar de rechter kan worden voorkomen.

Wanneer partijen er onderling niet uitkomen, zal doorgaans een procedure moeten worden gevoerd. In dat geval zal de Rechtbank door beide partijen eerst schriftelijk worden bericht en zullen vervolgens een of meer mondelinge behandelingen plaatsvinden. De rechter zal uiteindelijk een oordeel geven over de punten waarover geschil blijft bestaan.

Mediation
Kunnen we het samen oplossen?
Kindbehartiging
Wat willen de kinderen?
Financieel/ fiscaal
Hoe regelen we de financiën goed? 
Hulpverlener/ psycholoog
Scheiding verwerken
Advocaat
Afspraken bevestigen