De ouders

Ouders kunnen steun krijgen in het voortgezet ouderschap na scheiding. Dit kan indviduele ondersteuning zijn of gezamenlijk door middel van een traject aan de hand van de SCHIP aanpak.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ouders samen doorlopen. Aandacht wordt besteed aan datgene dat de ouders hebben verloren. De kwetsuren en/of het geschonden vertrouwen. Het doel is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.

Onze kindbehartigers: 

Marieke Lips


Bjorn Verhelst