Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding/geregistreerd partnerschap?

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995. In de praktijk blijkt dat het pensioen vaak niet wordt besproken tijdens de scheidingsprocedure. Dat is vreemd omdat dit vaak toch ook een groot vermogensbestanddeel is. Soms heeft het pensioen meer waarde dan het huis waar wel over wordt gesproken.

Andere verdeling van ouderdomspensioen

Een andere verdeling van het pensioen kunt u afspreken met uw ex partner. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Het is belangrijk dat u de pensioenuitvoerder daarover informeert. De pensioenuitvoerder maakt dan een berekening op basis van deze afspraken.

Kleine pensioenen worden niet verdeeld

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 467,89 bruto per jaar (per 2017) betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als klein pensioen en deze pensioenen worden niet verdeeld.

Meer informatie over de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen vindt u in het informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Pensioenfonds over scheiding informeren

Vanaf de pensioendatum keert de pensioenuitvoerder het pensioen uit. Dat kan aan u of uw ex partner zijn. Indien u wenst dat de pensioenuitvoerder direct uw afspraken uitvoert en u en uw ex partner hetgeen uitbetaalt waar u voor heeft gekozen, is het belangrijk dat u de pensioenuitvoerder hierover informeert.

Hiervoor stuurt u de pensioenuitvoerder het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen.

Indien u dit niet binnen 2 jaar aan de pensioenuitvoerder meldt, vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander uitbetalen.

Afzien van verdeling van ouderdomspensioen

Er zijn situaties denkbaar waardoor u afspreekt het pensioen helemaal niet te verdelen. Deze afspraak moet worden vastgelegd in het convenant. U moet de pensioenuitvoerder hier over informeren. Hiervoor stuurt u de pensioenuitvoerder het Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Deze melding hoeft niet binnen twee jaar na de scheiding. Uit de praktijk blijkt dat het handig is dit direct te doen; het wordt snel vergeten.

Uitbetaling door ex-partner

Als u zelf een deel van het ouderdomspensioen betaalt aan u ex partner, dan houdt u geen belasting in. De uitbetaalde bedragen kunt u in mindering brengen op het belastbaar jaarinkomen.

Uw ex-partner moet inkomstenbelasting en premies betalen aan de Belastingdienst. Hiervoor wordt een aanslag inkomstenbelasting opgesteld

Onze financieel/fiscaal specialist

Anne-Marie van Doorn