Het vermogen verdelen bij scheiding

Huwelijk voor 1 januari 2018

Volgens het Nederlands recht valt, bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap, al het vermogen dat is opgebouwd vóór en tijdens het huwelijk in de algehele gemeenschap van goederen. Dit was zo bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten voor 1 januari 2018!

Dit was dus een samenvoeging van al het vermogen van beide partners. Deze situatie is van toepassing indien u geen huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden heeft opgesteld.

Het gaat hierbij vaak om:

  • De eigen woning zijn (waarde woning – hypotheekbedrag),
  • Verzekeringen en bankspaarrekeningen.
  • Bankrekeningen
  • Auto.
  • Tweede huis.
  • Ondernemingen.
  • Inboedel.
  • Schulden.

Pensioen is geen vermogen voor de vermogensverdeling!

Pensioenen welke zijn opgebouwd bij een werkgever vallen niet onder de vermogensverdeling. Voor de verdeling van een pensioen is een aparte regelgeving opgesteld in de Wet Verevening Pensioenrechten.

Privé vermogen blijft mogelijk

Toch kan er een privé vermogen zijn wat bij de verdeling bij een echtscheiding aan één partner wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld bij een schenking of erfenis krijgt met uitsluitingsclausule. Hierin bepaald de schenker of erflater dat het kapitaal alleen aan één partij toekomt.

Bent u gehuwd of geregistreerd partner na 1 januari 2018 en heeft u geen voorwaarden laten opstellen?

Vanaf januari 2018 blijft het vermogen en de schulden dat u in bezit had voor het aangaan van het huwelijk/geregistreerd partnerschap uw privé vermogen. Het vermogen dat wordt gespaard ten tijde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is een gemeenschappelijk vermogen.

Onze financieel/fiscaal specialist:

Anne-Marie van Doorn

Onze advocaten: 

Lieselotte Hellinga

Titus Bouman