De afpsraken zijn gemaakt en dan? 

Indien afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding en dit is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel in een ouderschapsregeling, wordt een verzoek aan de rechtbank gedaan om de echtscheiding uit te spreken.

Finale check door advocaat

In onze praktijk zal door de advocaat een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Partijen komen vaak samen tot een regeling en convenant/ouderschapsregeling. De advocaat die het verzoekschrift indient, zal zorgvuldig te werk gaan. Dit is extra belangrijk als hij zelf niet in eerste instantie betrokken is geweest bij het opstellen van het convenant en de ouderschapsregeling. De advocaat zal dan het convenant inhoudelijk beoordelen. Daarnaast zal de advocaat toetsen of hetgeen partijen zijn overeengekomen op basis van voldoende informatie en voorlichting heeft plaatsgevonden. Partijen moeten zijn gewezen op alle juridische - en financiƫle consequenties. De inhoud van het convenant moet overeenkomen met hetgeen beide partijen wensen.

Verzoekschrift tot echtscheiding

Vervolgens zal het verzoekschrift tot echtscheiding allereerst vragen aan de rechtbank om de echtscheiding tussen partijen uit te spreken. Daarnaast zal de advocaat de rechtbank vragen om de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het convenant en eventueel in de ouderschapsregeling op te nemen in de echtscheidingsuitspraak, zodat ook deze executoriale kracht krijgen.

Minderjarige kinderen ouder dan 12 jaar

Er kan worden gekozen om een zogenaamde kindverklaring met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. In een dergelijke kindverklaring geeft een kind aan hoe het tegen de scheiding en de afspraken, opgenomen in de ouderschapsregeling, aankijkt. In deze situatie zal de rechtbank een kind niet meer vragen zijn/haar mening kenbaar te maken. Indien er geen kindverklaring bij het verzoekschrift wordt ingediend zal de rechtbank het kind uitnodigen om zijn/haar mening kenbaar te maken.

Wat na de uitspraak van de Rechtbank?

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken dient deze Beschikking (de uitspraak van de Rechtbank heeft een Beschikking) te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd. De echtscheiding is pas definitief nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand de scheiding heeft ingeschreven. De ambtenaar zal de scheiding pas inschrijven indien hij zeker weet dat partijen niet in hoger beroep zullen gaan tegen de echtscheiding. Daarom zullen partijen nog een zogenaamde akte van berusting dienen te ondertekenen waarin zij aangeven akkoord te zijn met (te berusten in) de uitgesproken echtscheiding. De Beschikking is zes maanden geldig. Het is noodzakelijk dat de scheiding ook binnen deze zes maanden wordt ingeschreven.