Nieuws

Prinsjesdag 2020; de hoofdlijnen 16-09-2020

Elk jaar vindt op prinsjesdag de presentatie plaats van de plannen die er zijn gemaakt voor het volgende parlementaire jaar.
Het is eigenlijk het herzien van het jaarlijkse budget van de overheid voor ons allemaal. Het zijn plannen, alles kan nog veranderen! Aanpassingen in belastingheffing en toeslagen. 

Afkoop partneralimentatie, gaan we dat vaker zien? 25-03-2020

De wijziging in de duur van de partneralimentatie is per januari 2020 ingegaan. De, maximale, duur van de partneralimentatie is beperkt. Voor meer informatie inzake deze wijzigingen zie ook mijn artikel: Wet partneralimentatie per januari 2020; alles op een rij.
 

Verdiencapaciteit; een onderwerp dat we steeds vaker zien in de Rechtspraak 20-02-2020

Partijen die begeleiding van hun scheiding vragen bij ons scheiding-loket hebben het vaak over geld. Er is veel onzekerhied; is er voldoende inkomen? wat wordt veracht en zjn die verwachtingen te managen? Verwachtingen met betrekking tot het benutten van de verdiencapaciteit zijn goed te bespreken. Daarnaast dienen deze goed te worden vastgelegd in het convenant. 

Erkenning en gezag, wat is het verschil en hoe regel ik dat? 10-02-2020

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag toch nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan  on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Partneralimentatie vanaf 2020; indexatie en aftrekbeperking. 30-10-2019

Er gaat veel veranderen in 2020 op dit gebied. De jaarlijkse indexatie maar ook de beperking in de aftrekbaarheid van de partneralimentatie.
En natuurlijk de wijziging in de duur van de partneralimentatie voor partijen die het verzoek tot echtscheiding vanaf januari 2020 indienen, op dit onderwerp ga ik in dit artikel niet in. Kijk hiervoor naar dit artikel.

Birdnesting een oplossing voor iedereen? 24-10-2019

Birdnesting, een oplossing waarbij de kinderen in hun huis blijven wonen. Een mooi alternatief voor de kinderen. De ouders moeten wel goed kunnen blijven communiceren en het geluk van de kinderen boven hun eigen geluk stellen. Er komt veel bij kijken maar het kan heel goed gaan. 

Wet partneralimentatie per januari 2020 21-05-2019

Het Wetsvoorstel herziening Partneralimentatie is op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomne. Deze nieuwe wet zal per januari 2020 in werking treden. 

Huishoudens weten niet of zij recht hebben op een toeslag 18-04-2019

Ruim een kwart van de huishoudens weet niet of er een recht op een toeslag bestaat. Dat komt ons, bij het Scheidingsloket, niet vreemd voor. Uit onze praktijk blijkt dat partijen met een hoger inkomen het meest verrast zijn. Vaak gaan deze partijen verder als alleenstaande ouder. Het kindgebonden budget, met de alleenstaande ouderkop, heeft een ruime berekenmethodiek. 

Partneralimentatie vanaf 2020 beperkt aftrekbaar 19-04-2019

De aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt aangepast. Hier krijgen wij veel vragen over. De vraag is vaak of de alimentatie kan worden aangepast; netto gaat het meer kosten en de ander betaalt minder belasting. Is dit zo? Ter compensatie worden de heffingskortingen ook aangepast. 

Valentijn na scheiding; zoveel vragen! 13-02-2019

Valentijn na scheiding; zoveel vragen!
Valentijn na scheiding kan soms pijnlijk zijn. Wel of geen relatie, de nieuwe relatie.... ervoor gaan of nog afwachten? 

Verborgen gebreken een brief van een meisje aan mij 08-02-2019

Ik vind het onrustig thuis. Jullie proberen dit voor mij te verbergen. We eten ineens dagelijks met elkaar aan tafel en jullie doen eigenlijk alleraardigst. Jullie vragen aan elkaar hoe jullie dag was, hoe mijn dag was, beginnen over koetjes en kalfjes. Alles lijkt ineens voorbeeldig. En juist dit maakt mij onrustig.

Samenvatting Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 01-02-2019

Hierbij een samenvatting van de inhoud van het wetsvoorstel. Er wordt zoveel over gesproken en geschreven, een kleine samenvatting is dan altijd handig.

 

Behoefte tabel is aangepast in de tremanormen; eigen aandeel in kosten van de kinderen wordt verlaagd. 14-01-2019

Met ingang van januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Ik lees daar weinig over, dit kan  een invloed hebben op de te betalen alimentaties.

Na tien jaar strijd, zijn de ogen van de ouders open! 24-01-2019

“Tien jaar strijden mijn ouders al”, vertelt Tine (17 jaar) tijdens een gesprek met mij als Kindbehartiger.
Ze krijgen het niet voor elkaar om maar 1 positief woord over de ander te vertellen. Alleen maar bagger. Gelukkig niet iedere dag, maar toch een paar keer per week.

Kerstdagen; dagen van gezeur? Een gedicht van een kind, recht uit het hart. 21-12-2018

Een gedicht van een kind dat wordt begeleid door Marieke Lips. Marieke heeft alleen geholpen met het rijmen, het is eeen gedicht recht uit het hart van een meisje met gescheiden ouders. 

Behandeling Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie 07-12-2018

Update 17 mei:
De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel besproken. Stemming zal op 21 mei plaatsvinden. Hierbij een verslag van de behandeling van dit Wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 14 mei. 
Update 18 april 2019:
De Eerste Kamer heeft op 17 april een Memorie van Antwoord ontvangen. De nadere procedure zal op 23 apirl 2019 worden besproken. Zie ook:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van
Het streven is deze wetgeving per januari 2020 te laten ingaan. 
Donderdag 6 december is het wetsvoorstel behandeld en op 11 december aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden alvorens dit voorstel tot wet zal worden verheven. 

Druk druk en dan komt de Sint ook nog!!! 16-11-2018

Druk is het modewoord van de dag: als je het niet druk hebt, is het net alsof je er niet bijhoort. Let er maar eens op hoe vaak je “druk” als antwoord krijgt als je vraagt: “hoe gaat het?”
En daar komt nu alle Sint, Piet en Kerst drukte bij. Niet alleen in huis, ook op school, verenigingen, werk, jaarafsluitingen etc. etc. Dit jaar ook nog voor het eerst als niet voor gekozen alleenstaande ouder.

Indexatie alimentaties per januari 2019 30-10-2018

Wettelijk gezien dient de alimentatie (kosten levensonderhoud) te worden geindexeerd. Tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt! 
Jaarlijks wordt dit indexatie percentage in oktober/november bekend gemaakt. 

Scheiden is ook hard werken! 28-09-2018

Scheiden is een werkwoord
Aan een liefdesrelatie moet je werken, een uniform geaccepteerd begrip. Ook aan een scheiding moet je werken, vaak wou ik dat dit ook zo wereldwijd bekend was. Die relatie ontbinden, loslaten, en een nieuwe vorm aan het ouderschap geven is stukken ingewikkelder, hard werken dus, 24/7.

Alleen op vakantie met de kinderen? Vergeet het Toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarige naar het buitenland niet! 12-10-2018

En dan vraagt een vriend van me of ik al het toestemmingsformulier heb geregeld. Bliksemslag bij heldere hemel. Ik had hier nog nooit van gehoord. Even googlen en daar was het: Toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarige naar het buitenland.

Wel of geen vaccinatie voor minderjarige kinderen? 03-10-2018

Circa 95% van alle kinderen in Nederland is gevaccineerd tegen infectie­ziekten. Deze kinderen doorlopen het rijksvaccinatieprogramma dat beoogt kinderen door middel van inenting te beschermen tegen ziekten die voor hen schadelijk kunnen zijn.

Brief aan gescheiden ouders door 13-jarige met vraag of ouders samen ouders kunnen blijven 03-10-2018

Marieke ondersteunt als Kindbehartiger kinderen in een scheidingssituatie. Samen met een meisje van 13 is onderstaande brief opgesteld. Voor het delen van de brief is toestemming gevraagd waarbij de brief anoniem gedeeld wordt.

Scheiding-Loket een verzameling van alle disciplines die nodig kunnen zijn in en na een scheiding. 13-09-2018

De scholen zijn weer begonnen. We komen weer in ons vertrouwde ritme van school, werk, sportclubjes en vrienden. Maar dit geldt helaas niet voor iedereen.
Elk jaar zien wij na de grote vakantie een piek in het aantal echtscheidingen. Daar zijn ook kinderen bij betrokken, die scheiden mee. Ouders hebben het zwaar. Maar ook de kinderen hun wereld staat op zijn kop.

De eerste schooldag- Was alles maar anders! 28-08-2018

Een verhaal dat meerdere kinderen 3 september ervaren en aanvoelen. Ze moeten “weer” hun hele verhaal doen, terwijl ze het liefst even verdwijnen. Niet iedereen heeft een juf die deze kinderen begrijpt …. Soms voelt het alsof ze er alleen voor staan. Ze weten het even niet meer
Ouders kunnen bij scheiding soms niet hun ouderrol oppakken en verliezen zich in hun verdriet, boosheid etc. Daarom: gun je kind een vertrouwenspersoon , een buddy en kijk daarnaast ook welke professional jullie als ouders kan helpen. Zo kunnen jullie als ouders weer verder!

BTW verhoging van 6% naar 9% én aanpassingen in de inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen? 16-08-2018

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden.

Relatietherapie of afscheidstherapie? 07-08-2018

Relatietherapie; de effecten daarvan zijn zeer uitlopend. Meest bepalende factor daarin lijkt het tijdstip van hulp zoeken te zijn. ‘Hoe sneller een probleem aangepakt wordt; hoe beperkter de restschade’ is een goed credo, in ook dit geval.

Het convenant en de eigen woning 03-08-2018

Nog regelmatig wordt het convenant niet juist opgesteld, Dit kan fiscale gevolgen hebben. Het is mogelijk dat belastingdienst een standpunt inneemt. Gevolg kan een belastingaanslag zijn waar geen rekening mee wordt gehouden. Door het convenant op een juiste manier op te stellen kan dit worden voorkomen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn.

Gelijkwaardig ouderschap leidt helaas nog steeds tot veel gedoe 01-08-2018

Wat is gelijkwaardig ouderschap?
Op 1 maart 2009 is, in het kader van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, een wettelijke bepaling in werking getreden die – kort gezegd – inhoudt dat een kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Deze wettelijke bepaling zou moeten benadrukken dat ouders op het punt van verzorging en opvoeding gelijke rechten hebben.

Help, we zitten niet op één lijn; geschillen in de uitvoering van gezamenlijk gezag 31-07-2018

Wanneer verkrijg je automatisch ouderlijk gezag? En wat moet je doen als je geen gezag hebt? 

Gedicht over de rechten van ieder kind door Marieke Lips 30-07-2018

Ieder kind heeft rechten, daar moeten wij waarden aan hechten... 

Waarom doet het uit elkaar gaan zoveel pijn? Gedicht van Marieke Lips 30-07-2018

Waarom doet uit elkaar gaan zoveel pijn? 
Zou het vanwege het verlies van relatie zijn? 

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019? 08-07-2018

De laatste maanden krijgen wij steeds vaker vragen over de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. De uitspraak dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan is ook veel gehoord. Vaak wordt vergeten dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III zal wel gevolgen hebben voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht.

 

Voor meer recente informatie verwijs ik naar mijn artikel van 19 april 2019

Over de rol van de kindbehartiger en het ontstaan van deze rol 23-05-2018

Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze ontwikkeling en daarnaast dat ieder kind recht heeft om zijn of haar mening te mogen geven over zaken die het kind betreffen. Zo ook rondom de scheiding van zijn of haar ouders. Naast het geven van deze mening verdienen kinderen bescherming. Bescherming om niet te worden betrokken in vraagstukken die op volwassen niveau spelen.

Wanneer vertel ik het? -Respectvol scheiden vanaf de start 23-05-2018

“Twee volle jaren loop ik er nu al mee. Ik loop op de toppen van mijn tenen. Iedereen maar naar de mond praten en naar zijn zin maken. De leuke echtgenoot en vader uithangen. Maar IK BEN OP, HELEMAAL OP.

Bij elkaar blijven tot de dood u scheidt is niet voor iedereen mogelijk. 22-05-2018

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen.

Aangifte inkomstenbelasting in jaar van scheiding is vaak complex, en wat gaat het vaak fout! 16-05-2018

De drukte met het doen van aangifte inkomstenbelasting is weer voorbij. In mijn praktijk worden veel aangiften inkomstenbelasting gedaan. Veelal voor mensen die in het jaar zijn gescheiden. Het is ook een raar (en naar) jaar voor de belastingen. Wel of niet fiscaal partner? Wie krijgt de hypotheekrente aftrek? Wie woont waar? Wie moet wat betalen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? 11-05-2018

Het komt steeds vaker voor; samengestelde gezinnen. De vraag wie moet bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen komen wij ook steeds vaker tegen. Hoe zit dat nu eigenlijk? 

De kracht van het echt luisteren. De positie van een kind in een scheidingssituatie 08-05-2019

Daar is hij dan.
Mijn Ted Talk van 14 april 2019! De kracht van het echt luisteren. De positie van een kind in een scheidingssituatie en het belang van de kindbehartiger. 

Het scheiding loket is nodig en het is er! 04-05-2018

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. Dat loket is er! En u heeft de juiste website gevonden. Bij ons kunt u voor alles terecht in het kader van uw scheiding of ontbinding samenleving. 

Interview met Marieke Lips 02-05-2018

Wij volgen haar al een paar jaar en vonden dat het hoog tijd werd om eens kennis te maken met bezige bij, Marieke Lips. Marieke zet zich zeer actief in voor kinderen in een scheidingssituatie en de rechten van kinderen. Zij is bedenker van en drijvende kracht achter de Kindbehartiger. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk, KidsInbetween, geeft zij lezingen, schrijft boeken; ‘Bekrast’ en ‘de kleine kolibirie laat zijn hart spreken’ en heeft zij gesprekskaarten‘recht uit mijn hart’ ontwikkeld.