Behoefte tabel is aangepast in de tremanormen; eigen aandeel in kosten van de kinderen wordt verlaagd.
14 Januari 2019

door Anne-Marie van Doorn

 

Nibud en CBS hebben onderzoek gedaan ten aanzien van het eigen aandeel in de kosten levensonderhoud van kinderen. Op basis van dit onderzoek is de hoogte van de behoefte van kinderen (het eigen aandeel in de kosten) verlaagd. Dit is verwerkt in de zogenaamde behoefte tabel.

Deze verlaging varieert tussen de 30 euro per maand (bij een netto inkomen van € 1.000,- of minder) en 130 euro per maand (bij een netto inkomen van € 6.000,- of hoger). [1]

De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen heeft geen wijziging van omstandigheden is zoals bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW. De tabellen gelden voor partijen die na 1 januari 2019 uit elkaar zijn gegaan.

In onze praktijk hebben wij ouders waarbij nog niet alles is afgesproken. Voor deze ouders hebben wij de berekeningen per januari 2019 opnieuw gemaakt. Op deze manier krijgen zij inzicht in de wijziging en weten welke gevolgen dit heeft op de diverse alimentaties.

De bijdrage in kosten levensonderhoud van de kinderen wordt lager. Het gevolg is dat er meer ruimte in de draagkracht voor de berekening van de partneralimentatie ontstaat.

Met het wetsvoorstel voor de aanpassing van de wetgeving voor partneralimentatie (waarbij de looptijd van de partneralimentatie aanzienlijk wordt verkort) heeft dit gevolgen voor de alimentatiegerechtigde (die minder ontvangt) en de alimentatieplichtige (die minder dient te betalen). Het kindgebondenbduget is verhoogd maar dat compenseert de verlaging van de kinderalimentatie niet.  

In onze praktijk komen ouders vaak overeen welke bedragen moeten worden betaald voor de kinderen. Het betalen voor de eigen kinderen is vaak makkelijker dan een betaling aan een ex partner. Alles kan in goed overleg worden bepaald. Niemand leeft volgens de normen en richtlijnen. Het zijn richtlijnen en gemiddelden. Ouders maken vaak de keuze om deze richtlijnen aan te houden voor bijvoorbeeld een jaar. De afpsraak is dat na dat jaar en evaluatie zal plaatsvinden. Alles uiteraard in het belang van de kind. 

Voor meer informatie over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie klik hier. 

 

[1]Vergelijking gemaakt bij een kind. Deze tabellen zijn alleen van toepassing indien partijen na 1 januari 2019 uit elkaar gaan.

 

« Vorige | Terug | Volgende »