Het convenant en de eigen woning
3 Augustus 2018

door Anne-Marie van Doorn

Nog regelmatig wordt het convenant niet juist opgesteld. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Het is mogelijk dat belastingdienst een standpunt inneemt. Gevolg kan een belastingaanslag zijn waar geen rekening mee wordt gehouden. Door het convenant op een juiste manier op te stellen kan dit worden voorkomen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn.
De belastingdienst heeft diverse aandachtspunten op een rij gezet:

De eigen woning

Woongenot

Indien een van beide de gemeenschappelijke woning heeft verlaten, ‘geniet’ de achterblijver van huisvesting/woongenot. Dit wordt gezien als een periodieke uitkering in de vorm van dat deel van de woning dat niet van de blijver is. Dit wordt belast. De waarde van dit woongenot wordt vastgesteld op de helft van het eigenwoningforfait. De achterblijver moet dit bedrag als ontvangen partneralimentatie aanmerken in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting. De vertrekker brengt dit bedrag in mindering als betaalde partneralimentatie. De achterblijver betaalt over dit deel inkomstenbelasting en (mogelijk) een bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente kan alleen als partneralimentatie in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als dit gebeurt vanwege een alimentatieplicht. Het convenant speelt hierbij een rol; hierin moet worden opgenomen dat de volledige eigenwoningrente, die een de achterblijver voor de vertrekker betaalt wordt gezien als partneralimentatie. In de praktijk komt het vaak voor dat de achterblijver 100% van de hypotheekrente betaalt, dit terwijl de woning en hypotheek nog een gezamenlijk eigendom/schuld is.

Als de eigenwoningrente als ontvangen partneralimentatie wordt opgenomen kan dit mogelijk een aanslag Zorgverzekeringswet (ZVW) tot gevolg hebben.

De inhoud van het convenant is hierbij van belang.

De aangifte inkomstenbelasting

Aangifte doen; samen of apart?

In het jaar van scheiding, ontbinding samenleving of geregistreerd partnerschap wordt het fiscaal partnerschap ontbonden. U kunt ervoor kiezen samen belastingaangifte te doen; u kiest dan voor fiscaal partnerschap. Voordeel van dit fiscaal partnerschap is dat bepaalde aftrekposten op een gunstige manier kunnen worden verdeeld. Het is belangrijk dat u hierover goede afspraken maakt in het convenant. Maak afspraken hoe het te betalen/ontvangen bedrag van de belastingdienst wordt verdeeld.

Wat is de feitelijke situatie?

Afspraken die u heeft gemaakt zijn belangrijk. De werkelijke uitwerking is belangrijk. Indien de praktische uitwerking anders is dan de afspraak in het convenant, dan geldt vaak dat het werkelijk ontvangen/betaalde bedrag wordt opgenomen. Hierbij gaat het vaak over partneralimentatie. Natuurlijk is daarbij een tenzij:

  1. Het bedrag met een schuld aan de ex-partner wordt verrekend.
  2. Het een bedrag is dat gevorderd of geïnd kan worden[1].

Het opstellen van een fiscaal correct convenant is belangrijk. In de praktijk zien wij steeds vaker dat de belastingdienst een standpunt inneemt waardoor de intentie van belastingplichtigen niet kan worden uitgevoerd.

Voor de volledige samenvatting van de belastingdienst klik hier.

 

[1]Soms is kan hier sprake zijn van een schenking, de ontvanger moet dan schenkbelasting betalen.

« Vorige | Terug | Volgende »