Partneralimentatie vanaf 2020; indexatie en aftrekbeperking.
30 Oktober 2019

door Anne-Marie van Doorn

Indexatie

De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is een wettelijke regeling. De indexatie is per januari 2020 2,5%. Zie hiervoor het besluit:  Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 oktober 2019.

Beperking aftrekbaarheid partneralimentatie per januari 2020

Per 2020 wordt het schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting beperkt tot 2 schijven.

Belasting wordt voldaan in twee schijven. Het inkomen tot € 68.507,- wordt belast in de eerste schijf (37,35%). Het inkomen boven dit bedrag wordt belast met 49,50%.

Aftrekbaarheid van, onder andere, de partneralimentatie wordt beperkt. In 2020 is de partneralimentatie voor, maximaal, 46% aftrekbaar. Dit geldt alleen voor belastingbetalers die een inkomen hebben dat wordt belast tegen 49,50%; het inkomen boven 49,50%. [1]

Deze aftrekbeperking loopt op; elk jaar wordt de aftrek met 3% beperkt, tot 2023 waarbij de partneralimentatie voor 37,05% aftrekbaar is.

Bij een herberekening wordt rekening gehouden met het huidig inkomen en de indexaties die hebben plaatsgevonden gedurende periode dat de alimentatie is voldaan.

Wat nu?

Het kan verstandig zijn eerst een berekening te laten opstellen van het daadwerkelijke effect op het inkomen.

In de media wordt vaak gesproken dat de alimentatie wel verlaagd kan worden. Ik heb diverse berekeningen gemaakt waarbij deze verlaging zeer beperkt is.

Zie hierbij de berekening:

Voorkom hoge kosten met het opstarten van een procedure met een advocaat. Laat eerst een berekening maken door een deskundige, is de conclusie dat de alimentatie moet worden aangepast? Probeer hier dan samen uit te komen, eventueel met een mediator.

Ten tijde van de scheiding was het misschien niet mogelijk met elkaar in overleg te gaan, wie weet heeft de tijd hierin een positieve toegevoegde waarde en lukt het nu wel? U bent welkom bij ons loket. 

 

[1] In 2019 wordt het inkomen in het hoogste tarief tegen 51,75% belast.

[2] Voor de oplettende cijferaars; het belastbaar inkomen eigen woning wordt aangepast door de verlaging van het eigen woningforfait.

« Vorige | Terug | Volgende »