Relatietherapie of afscheidstherapie?
7 Augustus 2018

door Frank van der Horst

Relatietherapie; de effecten daarvan zijn zeer uitlopend. Meest bepalende factor daarin lijkt het tijdstip van hulp zoeken te zijn. ‘Hoe sneller een probleem aangepakt wordt; hoe beperkter de restschade’ is een goed credo, ook in dit geval.

Uit ervaring in eigen praktijk valt op dat relatietherapie vaak ingezet wordt op het moment dat emoties en aanverwante emotionele verwaarlozing dermate hoog zijn opgelopen, dat relatietherapie vaak afscheidstherapie blijkt. In het kader van het rouwproces, dat een relatie niet blijkt te werken, is het gevoel alles te hebben gedaan om de relatie te redden, erg waardevol in het vinden van berusting.

Werkende componenten relatietherapie

In dit artikel over relatietherapie wordt dat goed omschreven, maar ook de componenten die maken dat relatietherapie in een eerder stadium werken. Beoogde doelen daarbij zijn het managen van emoties; minder verwijten en objectiever leren kijken naar wat er in de partner-dynamiek gebeurt, alsook minder vermijden en meer constructief leren communiceren vanuit behoeften in plaats van te richten op tekortschieting. Emotion Focussed Therapy is daar een mooie therapievorm in.

Kinderen

Groot obstakel in het accepteren van een relatiebreuk zijn – naast praktische zaken als wonen en financiële gevolgen - vanzelfsprekend ook de eventuele aanwezigheid van kinderen, en hetgeen scheiding met de emotionele ontwikkeling van kinderen doet.

Bij elkaar blijven, of uit elkaar gaan, het heeft beiden voordelen en nadelen.

Rouwproces

Mocht het – met of zonder begeleiding - niet lukken de relatie voort te laten duren, dan is een rouwproces onvermijdelijk.

Het rouwproces na scheiding is vanzelfsprekend een individueel proces, afhankelijk van het beloop van het afscheids-, en berustingsproces duurt dit korter of langer. Het goed doorlopen van een dergelijk proces is cruciaal in het kader van het voorkomen van ontwikkeling van psychische klachten in de toekomst.

« Vorige | Terug | Volgende »

Frank van der Horst

Meer over Frank

Meer van deze auteur

Geen artikelen gevonden