Scheiden is ook hard werken!
28 September 2018

door Bjorn Verhelst

Scheiden is een werkwoord

Aan een liefdesrelatie moet je werken, een uniform geaccepteerd begrip. Ook aan een scheiding moet je werken, vaak wou ik dat dit ook zo wereldwijd bekend was. Die relatie ontbinden, loslaten, en een nieuwe vorm aan het ouderschap geven is stukken ingewikkelder, hard werken dus, 24/7.

Waar je bij een relatie of trouwerij op een roze wolk zit en iedereen je met positiviteit, raad en daad bijstaat en je alles met zijn tweeën doet, sta je er nu toch vaak alleen voor. Emotioneel gebroken, je toekomstbeeld kapot, je persoonlijkheid in vraag stellend. Iedereen die je toen met raad en daad bijstond, waar zijn ze nu? De helft is verdwenen en die andere helft heeft allemaal ander advies. Van betuttelend, aanmoedigend tot vechten enerzijds en samenwerken anderzijds. Je weet gewoon niet welke kant je op moet.

Je weet het niet meer. En al helemaal niet voor die kleine hummeltjes die rondlopen of kruipen. Hoe moet het daar nu verder mee? Wat speelt er in hun hoofdjes? Wat is een passende omgangsregeling?

Hoe pakken we het aan? We? We? Er is helemaal geen WE meer op dit moment. Of toch wel? Die zou er moeten zijn. De WE van ouders, niet meer de WE van partners.

Door de emoties kan ik het woord WE bijna niet uitspreken. Het doet gewoon pijn in mijn mond. En toch wil ik vechten. Niet in de negatieve zin, maar vechten dat onze kinderen niet het dupe worden van onze strijd.

Gelukkig kwamen we daarover tot overeenstemming, tenminste iets waar we volmondig samen JA op konden zeggen zonder al te veel gebakkelei. Want we wisten beide niet hoe het aan te pakken voor die kinderen. Wat is nu “in het belang van onze kinderen”? We hadden over dat belang en de opvoeding toch wel vaker onenigheid, ook in die zogenaamde goede dagen, toen we nog samen waren.

Gelukkig wees onze mediator op de rol van de Kindbehartiger. Door de uitleg van deze -stem van het kind- professional begonnen we onze kinderen te begrijpen, alsook elkaars rol als ouder. We hoorden wat er bij ze speelde en namen dat mee in het ouderschapsplan.

Rust kwam er ondanks het harde werken en vele gepraat. Nee niet ondanks maar net door het harde werken en de dialoog. Alleen konden we het niet die dialoog en die andere bril opzetten. We zijn er nog niet helemaal maar dat ouderschap groeit, vroeger en nu weer verder!

« Vorige | Terug | Volgende »